Een maandblad voor de professional met een brede arbeidsrechtelijke oriëntatie. TRA bevat een fraaie mix van allerlei soorten informatie zoals bijv. verdiepende achtergrondartikelen, beknopte praktijkgerichte artikelen, annotaties op relevante rechtspraak, wetgeving (in wording), een column en interessante boekbesprekingen.
Het tijdschrift TRA vormt de perfecte balans tussen verdieping enerzijds en de praktijk anderzijds.

Breed georiënteerd

Het tijdschrift bestrijkt een breed spectrum van onderwerpen waarbij de juridische invalshoek domineert. TRA besteedt aandacht aan arbeidsrecht, Europees recht, medezeggenschapsrecht en socialezekerheidsrecht, maar verliest arbeidsverhoudingen niet uit het oog.

Herkenbaar en onderscheidend

TRA onderscheidt zich doordat alle rubrieken zijn opgebouwd volgens een vast stramien. Hierdoor is de herkenbaarheid van de bijdragen gewaarborgd en dringt u snel tot de kern van de informatie door.

TRA is in 2009 ontstaan uit een fusie tussen Sociaal Maandblad Arbeid en Nederlands Tijdschrift Sociaal Recht.