In welke gevallen biedt het UWV de werkgever compensatie als deze de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte beëindigt?

Op grond van de wet van 11 juli 20182 kunnen werkgevers onder voorwaarden gecompenseerd worden wanneer zij in verband met de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer een beëindigingsvergoeding hebben betaald. In deze bedragen worden – aan de hand van eigen ervaringen van de schrijvers – enkele praktijkvragen besproken.