30 jaar volumebeperkende en activerende aanpassingen in de WW: wat hebben ze opgeleverd?

Sinds de invoering van de huidige Werkloosheidswet in 1987 is de wet een aantal maal gewijzigd met als doel het volume te beperken en/of een snellere terugkeer van werklozen naar betaalde arbeid te bevorderen. In deze bijdrage staat de vraag centraal in hoeverre deze wetswijzigingen ook daadwerkelijk daartoe hebben geleid. Blijkt het uit de cijfers? En hoe zijn de effecten te verklaren?