Wat resteert er van de plannen anno 2019?

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst heeft het kabinet-Rutte-III een vrij ambitieus pakket voorgenomen maatregelen op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid aangekondigd. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag hoe het anno 2019 met de aangekondigde plannen staat.