Hoe in de praktijk om te gaan met de AVG en UAVG gedurende het sollicitatieproces?

Tijdens het sollicitatieproces verzamelt de potentiële werkgever allerhande persoonsgegevens van sollicitanten. Dit in de eerste plaats via sollicitatiebrieven en cv’s, maar ook door middel van bijvoorbeeld een screening, assessment en sollicitatiegesprek. In de praktijk probeert de potentiële werkgever zo veel mogelijk te weten te komen over de sollicitant. De sollicitant wil op zijn beurt graag de vacante positie vervullen. Dit verschil in doelstelling resulteert in een zeker spanningsveld. Daarbij laat de praktijk zien dat de potentiële werkgever de regels van de AVG en UAVG met regelmaat overtreedt. Dit artikel bespreekt de systematiek van de AVG en UAVG in relatie tot het sollicitatieproces en maakt inzichtelijk aan welke regels van de AVG en UAVG de potentiële werkgever zich dient te houden.