COLUMN

66. Big data op de werkvloer prof. mr. W.L. Roozendaal Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

67 Ontzegging van een transitievergoeding aan pensioengerechtigden vormt geen leeftijdsdiscriminatie: een uitgemaakte zaak na de Hoge Raad-beschikking van 20 april 2018? mr. A.G. Veldman Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

68 Werknemer-volgt-werk bij aanbestedingen: loze belofte? mr. drs. I. Lintsen Klik hier voor de samenvatting

BESCHOUWING

THEMA WET ARBEIDSMARKT IN BALANS (WAB)

69 Haastige spoed… Inleiding bij het thema Wet arbeidsmarkt in balans mr. drs. P.Th. Sick

70 Proeftijd XL: complexiteit die niet (ver)leidt tot meer vastigheid prof. mr. S.S.M. Peters

71 De nieuwe ketenbepaling: de regeling voor werk of werkloosheid? mr. M. Verhagen

72 Transitievergoeding prof. mr. B. Barentsen

73 Cumulatie van ontslaggronden mr. R.A.A. Duk, mr. A. Keizer & mr. H.W.M.A. Staal

74 Rechtspositie van oproepkrachten (verder) versterkt? mr. E.W. de Groot & prof. mr. M.S. Houwerzijl

75 Payrolling: het initiatiefwetsvoorstel maar dan net iets anders prof. mr. F.G. Laagland

76 Premiedifferentiatie WW prof. mr. W.L. Roozendaal

KRONIEK

77 Kroniek Rechtspraak Wwz prof. mr. B. Barentsen, mr. M.Y.H.G. Erkens & M.D. Bulk

ACTUEEL

78 Als het hof afziet van herstel van de arbeidsovereenkomst, is het niet verplicht aan de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen Annotatie bij Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:857, mr. D.J. Buijs Klik hier voor de complete annotatie

79 Appelrechter hoeft niet te motiveren waarom hij een lagere billijke vergoeding toekent dan de kantonrechter. Ex nunc toetsing Annotatie bij Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:878, mr. dr. M.S.A. Vegter

80 Akkoord met vakbonden moet voorafgaand eerst ter advies aan OR worden voorgelegd Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 18 mei
2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1616, mr. L.C.J. Sprengers

81 Over CIN- en TC Kimlik-nummers Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 26 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:807, mr. M.J.A.C. Driessen

82 De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 17 april 2018, ECLI:EU:C:2018:257, dr. N. Gundt