Aflevering 8/9 – augustus 2010 verschenen

COLUMN

65. En juristen kunnen niet rekenen ...?
Prof. mr. E. Verhulp
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

66. Inlenersaansprakelijkheid minimumloon: paardenmiddel, papieren tijger of ei van Columbus?
Mr. dr. M.S. Houwerzijl en mr. dr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

67. Concurrentiebeperking voldoende beperkt?
Mr. D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

68. Staken tegen de AOW-plannen; het mocht toch!
Mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de samenvatting

69. Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht (Kroniek)
Prof. dr. G.J. Vonk, mr. drs. M. van Everdingen en mr. drs. M. Ydema-Gutjahr
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

70. Hoogte loondoorbetalingsverplichting bij sanctie
Annotatie bij Ktr. Utrecht 13 mei 2009, nr. 575069 UC EXPL 08-6948 LH, LJN BK9352, JAR 2010/10
Mr. C.J. Frikkee
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

71. Bestuurlijke fusie is voornemen tot juridische fusie
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 21 april 2010, nr. 200.059.868, LJN BM2019, JAR 2010/120, ARO 2010, 81
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

72. Beperking in tijd van correctie Schattingsbesluit (maximering maatmaninkomen) ongeoorloofd verklaard
Annotatie bij CRvB 28 april 2010, nr. 08/7122 WW, LJN BM2059, RSV 2010/134, USZ 2010/161 (m.nt. red.)
Mr. drs. B.B.B. Lanting

Europees recht

73. Deeltijdwerk, tijdelijk werk en ouderschapsverlof
Annotatie bij HvJ EG 22 april 2010, nr. C-486/08, JAR 2010/129
Mr. A.G. Veldman

BOEKEN

74. The Idea of Justice van Amartya Sen
Mr. I.P. Asscher-Vonk