Aflevering 8/9 – is 25 augustus verschenen

COLUMN

66. Overheid en arbeidsverhoudingen: we zijn warempel Sinterklaas niet
Mr. H.W.M.A. Staal
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

67. Wwnv-voorstel: een wolf in schaapskleren
Prof. mr. S. Klosse en prof.dr. J. Muysken
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

68. Re-integratierecht, plichten, sancties, samenhang - Voor iedereen die straf verdient, straf
Prof.mr. M. Westerveld
Klik hier voor de samenvatting

69. Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006
Mr. A.D.M. van Rijs en mr. G.A.L. Widera-Stevens
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

70. Rijninstructeur mist bescherming BBA
Annotatie bij Ktr. Almelo 19 april 2011, nr. 369141, JAR 2011/139
Mr. D.J. Buijs

71. Hoge Raad verduidelijkt nawerking van cao-bepalingen
Annotatie bij HR 8 april 2011, nr. 10/0045, LJN BP0580, RvdW 2011/499, JAR 2011/135
Mr.dr. A. Stege

Medezeggenschapsrecht

72. Adviesrecht en intentieverklaring tot fusie
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 20 januari 2011, nr. 200.078.710 OK, LJN BP3004, JAR 2011/69, ARO 2011/47
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

73. ILO en WIA; haat en liefde?
Commentaar op IAO-Verdrag 121, rapport Deskundigencomité 2010/2011
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

74. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid
Annotatie bij HvJ EU 10 mei 2011, nr. C-147/08, JAR 2011/154 (Römer/Freie und Hansestadt Hamburg)
Mr. dr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de complete annotatie

BOEKEN

75. 'Wet arbeid vreemdelingen' en 'The Foreign nationals (Emplyment) Act', mr. E.J.A. Franssen
Mr. drs. S.M. Groen