COLUMN

68. Het kat-en-muisspelletje met werknemers op tijdelijke contracten Prof. mr. F.J.L. Pennings Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

69. De overeenkomst van opdracht, algemene voorwaarden en de zelfstandige zonder personeel Mr. dr. J.J.M. de Laat Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

70. Brexit en bonuscap: grensoverschrijdende aspecten van de Wbfo Mr. A. Keizer & mr. N. Reijn Klik hier voor de samenvatting

71. Wordt de zieke werknemer beter van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Mr. M. Westhoeve Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

72. Kroniek Rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, m.m.v. F.A. Weber

ACTUEEL

Arbeidsrecht

73. Goed werkgeverschap en de mogelijkheid van de werkgever om op te komen voor belangen van werknemers Annotatie bij Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:569, Mr. J.N. Stamhuis Klik hier voor de complete annotatie

74. Het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi Annotatie bij Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:689, Mr. F.M. Dekker

Medezeggenschapsrecht

75. Hoge Raad: toch adviesrecht OR bij doorstart na faillietverklaring Annotatie bij Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982, Mr. dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

76. Het ZW-criterium na eerstejaars ZW-beoordeling. Maatstaf ‘zijn arbeid’ Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 22 maart 2017, ECI:NL:CRVB:2017:1225, Mr. P.S. Fluit

Europees recht

77. Overgang van onderneming: vervreemder gebonden aan dynamisch incorporatiebeding Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 27 april 2017, nr. C-680 en 681/15, ECLI:EU:C:2017:317, Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

78. Druk op herdruk: de Wwz in beeld, Mr. R.A.A. Duk