COLUMN

67. De Participatiemaatschappij aan banden Prof. mr. F.J.L. Pennings Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

68. Voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ Dr. mr. D.M.A. Bij de Vaate & prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens Klik hier voor de samenvatting

69. Decentralisaties in het sociale domein: de reactie van de Centrale Raad van Beroep Mr. dr. A. Tollenaar & prof. dr. G.J. Vonk Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

70. Kwestie van fair balance  De Wbfo als instrument om in te grijpen in beloning in het licht van het eerste protocol EVRM Mr. E van der Vos Klik hier voor de samenvatting

OPINIE

71. Arbeidsrechtspraak en politiek  Prof. mr. R.A.A. Duk

ACTUEEL

Arbeidsrecht

72. Verschuldigdheid transitievergoeding na werkgeverswisseling (nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund) Annotatie bij Kantonrechter Amersfoort 25 mei 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2901, Mr. J.N. Stamhuis

73. Internationaal Transport. ‘Bedingplicht’. Buitenlandse onderaannemers niet verplicht tot naleven WMM en cao Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3792, mr. dr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

74. Geen adviesrecht OR bij doorstart na faillietverklaring Annotatie bij Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2020, mr. dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

75. Insolventie en benadelingshandeling Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 27 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1956, mr. B. de Leest Klik hier voor de complete annotatie

Europees recht

76. Niet toekennen transitievergoeding aan (gedeeltelijk) pensioengerechtigde werknemers als directe discriminatie op basis van leeftijd?  Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie, 19 april 2016, nr. C-441/14 Dansk Industri tegen nalatenschap van Karsten Eigil Rasmussen, ECLI:EU:C:2016:278, dr. N. Gundt

BOEKEN

77. G.C. Boot c.s., Arbeidsprocesrecht inclusief Wet werk en zekerheid; P.G. Vestering en W.J.J. Wetzels, Praktisch arbeidsrecht onder de WWZ; P. van den Brink en P. Kruit (red.), Wwz in modellen. De Wwz uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen, Prof. mr. R.A.A. Duk