COLUMN

66. Wat gaan we er met ons allen van bakken?
Mr. H.W.M.A. Staal
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

67. Het ontslagrecht van de WWZ. De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder
Prof. mr. B. Barentsen & prof. mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

68. Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren in Nederland
Prof. mr. A.H.L. De Becker, mr. dr. L.A. van Noorloos & mr. dr. C.F. Sparrius
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

69. Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren?
Mr. dr. W.L. Roozendaal
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

70. Afwijking van de wettelijke opzegtermijn moet zowel voor de werknemer als voor de werkgever schriftelijk worden overeengekomen; zo niet, dan geldt de wettelijke regeling
Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer) 1 mei 2015, nr. 14/02969, ECLI:NL:PHR:2015:159, ECLI:NL:HR:2015:1192
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

71. De zaak van de gedegradeerde piloot: zat er meer in?
Annotatie bij Hoge Raad 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1193
Mr. J.J.M. de Laat

Medezeggenschapsrecht

72. Vermeend gebrek aan belangstelling bij personeel ontslaat ondernemer niet van de verplichting een OR in te stellen. Vakbond is belanghebbende.
Annotatie bij Gerechtshof Den Haag 12 mei 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1094, nr. 200.164.600-01
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

73. Benadeling wegens het niet voeren van verweer, verminderde verwijtbaarheid 
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 8 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1330
Mr. dr. P.H. Burger

Europees recht

74. Werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders: wanneer is sprake van gedeeltelijke werkloosheid en wanneer van volledige werkloosheid? 
Annotatie bij 5 februari 2015, nr.C-655/13
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

75. Particuliere recherche door werkgevers, De beoordeling van recherchegedrag van werkgevers in het Nederlandse recht in het licht van artikel 8 EVRM, A.H. Pool
Mr. I.J. de Laat