Aflevering 8/9 – verschijnt half augustus

COLUMN

62. Stop proletarisch winkelen op de Europese arbeidsmarkt
Mr. H.W.M.A. Staal
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

63. Van re-integratie naar wederkerigheid: de verplichting om arbeid te verrichten zonder loon in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
Mr. dr. A. Eleveld
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

64. De Wet werk en zekerheid: omgekeerde normalisering?
Mr. D.M.A. Bij de Vaate en mr. N. Hummel
Klik hier voor de samenvatting 

65. De stage-overeenkomst: een juridisch zwart gat?
Mr. M.J. Hietkamp
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

66. De loonsanctie voor de werknemer die passende arbeid weigert te verrichten ziet ook op de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is.
Annotatie bij Hoge Raad 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341, NJB 2014/1182, JAR 2014/162
Mr. M.D. Ruizeveld
Klik hier voor de complete annotatie

67. Is integer ook echt integer als er integer op staat?
Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1056, JAR 2014/145, NJB 2014/983
Mr. J.J.M. de Laat

Medezeggenschapsrecht

68. Verplaatsing productie en verkoop onderneming zijn samenhangende besluiten. Inzicht in sociaal plan vereist.
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 15 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1979, JAR 2014/159
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

69. Passende arbeid, bedongen arbeid? De Centrale Raad spreekt.
Annotatie bij CRvB 21 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1757, NJB 2014/1149
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

70. Handhavingsrichtlijn ter versterking van de Detacheringsrichtlijn: effectief tegen misstanden en 'sociale dumping'?
Prof. mr. M.S. Houwerzijl

BOEKEN

71. Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study
(F. Pennings, T. Erhag & S. Stendahl (red.))
Prof. dr. P.T. de Beer

72. Inleiding Europees Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, nr. 2.) (S.S.M. Peters & R.M. Beltzer); European Labour Law (Gregor Thüsing)
Mr. H.H. Voogsgeerd