Aflevering 8/9 – verschijnt in augustus

COLUMN

65. Weg met het ontslag op staande voet
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

66.  Gevaarlijke crisismix: Wijziging van de arbeidsovereenkomst en verwijtbare werkloosheid
mr. M.J.A.C. Driessen en mr. N. Gundt
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

67.  De "exceptie-Timmerman" en de functioneel directeur
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

68.  Handhaving detacheringsrichtlijn: hoe te ontkomen aan ketenaansprakelijkheid?
Mr. M.M. Govaert en mr. drs. A.J.P. van Beers
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

69.  De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen van art. 7:628a BW moet voor iedere oproep met een werkonderbreking van meer dan een gewone pauze, ten minste drie uur loon betaald krijgen, ook als dat tot een dubbele beloning leidt.
Annotatie bij Hoge Raad 3 mei 2013, nr. 12/01670, LJN BZ2907
Mr. M.D. Ruizeveld

70. Overgang onderneming. Begrip 'werkgever'. Richtlijnconforme uitleg.
Annotatie bij Hoge Raad 5 april 2013, nr. 12/00667, LJN BZ1780
 Mr. dr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

71. Voorgenomen besluit tot reorganisatie zonder sociaal plan is niet kennelijk onredelijk.
Annotatie bij Ondernemingskamer 28 januari 2013, nr. 200.111.426/01, LJN BZ4558
Mr. I. Zaal
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

72. Zelf ontslag nemen, verwijtbare werkloosheid, beëindiging WW-uitkering met terugwerkende kracht.
Annotatie bij  CRvB 8 mei 2013, nr. 11/2491WW + 11/2492 WW + 11/2501 WW + 11/2502 WW + 11/3974 WW, LJN CA0443
Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

73. Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever - Aanvullende stelsels van sociale voorzieningen - Verplichtingen van lidstaat wanneer middelen ontoereikend zijn - Rol van de economische crisis.
Annotatie bij HvJ EU 25 april 2013, C-398/11 (Hogan e.a.)
Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

74.  Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht, Serie Recht en Praktijk – Insolventierecht, deel 4 - van P.R.W. Schaink
Prof. mr. M.L. Lennarts