Aflevering 8/9 – verschijnt in augustus

COLUMN

63.  Gebruik van sociale media kan ernstige gevolgen hebben voor uw beroepsleven.
Dr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

64.  De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad en het arbeidsrecht.
Mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

65.   Re-integratie-inspanningen anno 2012: do's en don'ts.
Mr. J.J.B. van den Elsaker
Klik hier voor de samenvatting

66.  Houdt het woonlandbeginsel in de sociale zekerheid bij de rechter stand?
Mr. P.E. Minderhoud
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

67.  Matiging van de wettelijke verhoging in verband met re-integratie-inspanningen.
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 1 mei 2012, nr. HD 200.097.049 
Mr. C.J. Frikkee

68.  Ook als de persoonlijke gevolgen van een ontslag op staande voet ingrijpend zijn, kan een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is. Weging van het belang van handhaving van bedrijfsbeleid.
Annotatie bij HR 20 april 2012, nr. 11/00659 
Mr. O. van der Kind
Medezeggenschapsrecht

69. Vordering tot instelling eigen OR in hoger beroep opnieuw afgewezen.
Annotatie bij  Hof Arnhem 27 maart 2012, nr. 200.096.216
Dr. R.H. van het Kaar
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

70.  Ontslagname in eerdere baan met aanzienlijk hoger dagloon. Recht op dagloongarantie.  
Annotatie bij CRvB 11 mei 2012, nr. 11/1794 WW
 Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

71. Het recht van Ryanair om een vakbondvrije onderneming te runnen.
Annotatie  bij  ILO, Committee on Freedom of Association, 363rd Report, maart 2012, GB.313/INS/9, Case No. 2780 (Ireland), par. 723-815
 Prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

72.  Arbeid en onderneming. Van Indifferentie Naar Beperkt Mutualisme.
Mr. R.A.A. Duk