COLUMN

55. Balancerende kloven van de arbeidsmarkt … prof. mr. F.J.L. Pennings Klik hier voor de complete column

PRAKTIJK

56. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:686 BW mr. C. van den Bor Klik hier voor de samenvatting

57. Het zieke uitzendbeding in de uitzend-cao mr. R.H.M. Kroese Klik hier voor de samenvatting

VERDIEPING

58. Platformarbeid: de ene platformwerk(nem)er is de andere niet mr. dr. P. Kruit & mr. M. Ouwehand Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

59. De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2017: armoe troef? mr. R.A.A. Duk

ACTUEEL

60. Geen transitievergoeding voor AOW-er is geen discriminatie Annotatie bij Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651 mr. M.D. Ruizeveld Klik hier voor de complete annotatie

61. Ontslag op staande voet en de transitievergoeding Annotatie bij Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484 mr. F.M. Dekker

62. Ondernemer is niet verplicht sociaal plan uit 2012 op reorganisatie in 2017 toe te passen Annotatie bij Hof Amsterdam 27 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:993 mr. dr. I. Zaal

63. (Pre)pensioen en korting op de WW-uitkering Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 21 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:558 mr. P.S. Fluit

64. Detachering – E 101-verklaring – fraude en misbruik Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 6 februari 2018, nr. C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63 mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

 65. De arbeidsovereenkomst in 36 Europese landen mr. R.A.A. Duk