Aflevering 6/7 – juni 2010 verschenen

COLUMN

55. Minister Donner en de ‘frauderende’ zzp’ers
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

56. De Nederlandse aanpak van ‘flexicurity’? Onderhandelde ontwikkelingen in de vormgeving van tijdelijk werk
Dr. H. Houwing
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

57. (Eenzijdig) beëindigen van een ziektekostenbijdrage aan postactieven
Mr. T. Huijg
Klik hier voor de samenvatting

58. Hoge Raad 10 juli 2009: in perspectief geplaatst
Mr. dr. L.P.M. Klijn
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

59. Verrekening door de werkgever met een tegenvordering op de werknemer
Annotatie bij HR 19 maart 2010, nr. 09/03617, LJN BL1125 en Hof ‘s-Gravenhage 23 februari 2010, nr. 105.007.734/01, LJN BL6796
Mr. J.J.M. de Laat

60. Uitleg van een bij de cao behorend reglement en het belang van eerdere versies van de cao
Annotatie bij HR 5 maart 2010, nr. 08/02647, LJN BK8096, NJ 2010, 41, JAR 2010/91
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

61. Geen wanbeleid. Onmiddellijke voorzieningen weer ingetrokken
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 12 januari 2010, nr. 200.035.254 OK, LJN BK9673, JOR 2010/61
Dr. R.H. van het Kaar
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

62. Zzp’ers met een valse start
Annotatie bij CRvB 18 maart 2010, nr. 09/1083 WW, LJN BL8318
Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

63. De Zweedse rechtsgang na het Laval-arrest
Annotatie bij Arbeidshof Stockholm 2 december 2009, oordeel no. 89/09, Case No. A 268/04
Prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

64. Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid van Van Gestel, De Beer & Van der Meer
Dr. E.P. de Jong