Aflevering 6/7 – is 26 juli 2011 verschenen

COLUMN

55. Hoe onzeker mogen onze pensioenen zijn?
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

56. Dwingend recht en goed werkgeevrschap aan de hand van art. 2 lid 3 WAA 
Mr. C.C.A.M. Jacobs-de Klerk
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

57 Uitkeringsschade van werknemers na betalingsverzuim van werkgevers 
Mr. D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

58. Nederland en gelijke bezoldiging: in lijn met de Uitzendrichtlijn? 
M. Hennevelt, M. Louisse en W. Bijleveld
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

59. Cassatierechter en arbeidsovereenkomstenrecht: van zaken die er wel en niet toe doen
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

60. Extra inspanningsverplichting bij herplaatsing boventallige werknemer met beperkingen
Annotatie bij HR 11 maart 2011, nr. 10/01064, LJN BO9624
Mr. C.J. Frikkee

61. Eenzijdig wijzigingsbeding ook rechtsgeldig in collectieve regeling
Annotatie bij HR 18 maart 2011, nr. 09/02452, LJN BO9570, JAR 2011/108
Mr. M.D. Ruizeveld
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

62. Delegatiebepalingen in een cao: kwalificatie, uitleg en de rol van de achterban
Annotatie bij Hof Leeuwarden 29 maart 2011, nr. 200.052.265/01, LJN BQ0698, JAR 2011/130
Mr. I. Zaal


Socialezekerheidsrecht

63. Deelneemster aan televisieprogramma 'De gouden kooi' heeft recht op WW-uitkering
Annotatie bij HR 25 maart 2011, nr. 10/02146, LJN BP3887, JAR 2011/109
Mr. dr. L. van den Berg

Europees recht

64. Misbruik van opeenvolgende tijdelijke contracten na pesnioenontslag.
Annotatie bij HvJ EU 10 maart 2011, nr. C-109/09, JAR 2011/113
Mr. A.G. Veldman

BOEKEN

65. Bespreking van Rechtvaardigheid in de arbeidsrelatie. Over de betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de arbeidsrelatie van I.P. Asscher-Vonk
Mr. R.A.A. Duk