COLUMN

54. Naar een ever closer union? – de saga van de export van werkloosheidsuitkeringen prof. mr. F.J.L. Pennings Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

55. Handhaving van cao’s en contractsvrijheid (deel II) mr. dr. C.P. Robben & mr. dr. S.N. de Valk Klik hier voor de samenvatting

56. Effecten van wijzigingen in de WW in de laatste 30 jaar dr. ir. M.Y.W. von Bergh Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

57. Nadere overwegingen over de compensatieregeling mr. P.S. Fluit & mr. M.J. Smit Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

58. De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2018: de storm barst los mr. R.A.A. Duk

ACTUEEL

59. Kan maximeringsregeling in sociaal plan de toets van gerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie doorstaan?
Vooralsnog niet. Annotatie bij HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:647, mr. D.J. Buijs Klik hier voor de complete annotatie

60. Uitwisselbare functies Annotatie bij HR 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:229, mr. F.M. Dekker

61 Wanneer is er sprake van een besluit bij instemmingsrecht? Annotatie bij HR 8 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:314, mr. L.C.J. Sprengers

62. Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden Annotatie bij HvJ EU 11 april 2019, ECLI:EU:C:2019:315, dr. N. Gundt

63. Wanneer mag het UWV een praktische schatting uitvoeren? Annotatie bij Rb. Noord-Nederland 30 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1908, mr. P.S. Fluit

BOEKEN

64. Bezoldiging van bestuurders - Lokin, mr. R.A.A. Duk