COLUMN

58. Een Europees evenwicht herijkt? Mr. R.A.A. Duk Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

59. Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: transnationale dimensies en dilemma’s Prof. mr. M.S. Houwerzijl Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

60. Uitsluiten transitievergoeding bij AOW-leeftijd: Europeesrechtelijk geen probleem Mr. E.L.H. van der Vos Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

61. Kroniek Rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, m.m.v. H.L. Doorn

ACTUEEL

Arbeidsrecht

62. Disfunctioneren, of toch maar een h-grond? Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2284, Mr. C.J. Frikkee Klik hier voor de complete annotatie

63. Absolute verjaringstermijn bij mesothelioom niet in strijd met art. 6 EVRM Annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494 Mr. dr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

64. Besluit tot verplaatsing afdeling kennelijk onredelijk Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:625 Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

65. Lager dagloon WW door staking ongeoorloofde beperking van stakingsrecht Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 5 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1180 Prof. mr. W.L. Roozendaal

Europees recht

66. Verbod om religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen, vrijheid van godsdienst en vrijheid van ondernemerschap Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 14 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:203 en ECLI:EU:C:2017:204 Dr. N. Gundt

BOEKEN

67. Van Drongelen: mens – arbeid – recht Mr. H.W.M.A. Staal