COLUMN

54. De Raad van State, arbeidsrecht en wetgeving Prof. mr. R.A.A. Duk Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

55. Stakingsrecht internationaal in de pas?! Mr. M. Diepenbach & em. prof. mr. A.Ph.C.M. Jaspers Klik hier voor de samenvatting

56. Het ‘genormaliseerde’ collectief actierecht van de politie Mr. N. Hummel Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

57. Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en García-Nieto Mr. dr. A. Eleveld Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

58. Kroniek rechtspraak Wwz  Prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, m.m.v. H. L. Doorn Klik hier voor de samenvatting

REACTIE

59. Reactie bijdrage 'De arbeidsverhouding na een negatief hertoetsingsoordeel' Mr. C.F.J. van Tuyll

NASCHRIFT

60. Naschrift bij de reactie van C.F.J. van Tuyll van Serooskerken op ‘De arbeidsverhouding na een negatief hertoetsingsoordeel’ Mr. M. ten Broeke

ACTUEEL

Arbeidsrecht

61. Billijke vergoeding bij vernietigbare opzegging Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2601, Mr. C.J. Frikkee Klik hier voor de complete annotatie

62. Pensioenontslag(beding) Annotatie bij Ktr. Amsterdam 24 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1678, mr. F.M. Dekker

Medezeggenschapsrecht

63. De facto besluit tot wijziging directiestructuur is kennelijk onredelijk Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam (OK) 21 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1105, 200.183.950/01 OK, dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

64. Inbreuk op eigendomsrecht als gevolg van bijtelling privégebruik van personenauto door de Wet Uniformering loonbegrip is gerechtvaardigd Annotatie bij CRvB 4 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:916, mr. dr. L. van den Berg 

Europees recht

65. Detachering van werknemers: naar meer transparantie en een betere handhaving? Handhavingsrichtlijn 2014/67/EU; Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie; Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers, Dr. M. Kullmann

BOEKEN

66. Klokkenluiders in perspectief, Mr. J. Brabers, mr. M.M. Govaert, mr. drs. A.M. Helstone, mr. M. Jurgens, prof. mr. H.J. de Kluiver, prof. mr. J.S. Kortmann, mr. M.G. Kuijpers, mr. F.C. van Uden, prof. mr. A.F. Verdam, Prof. mr. R.A.A. Duk