COLUMN

55. Preventieve arbo wetgeving
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

56. Het ontslag op staande voet en de WWZ (II)
Prof. mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

57. Cao of geen cao, dat is de vraag
Dr. M. Rojer
Klik hier voor de samenvatting

58. Arbeidsomstandigheden en deskundigenoordelen, onderbelicht in de WWZ discussie
Drs. R.A. Heida
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

59. Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: een rustjaar
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

60. Disfunctioneren, bewijslevering en de WWZ
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 31 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1127
Mr. C.J. Frikkee
Klik hier voor de complete annotatie

61. Niet aanbieden van extra diensten bovenop vaste contracturen. Strijd met het goedwerkgeverschap
Annotatie bij Hoge Raad 10 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:923
Mr. O. van der Kind

Medezeggenschapsrecht

62. Aandelenoverdracht adviesplichtig
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 24 februari 2015, ECLI NL:GHAMS:2015:55
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

63. Klachten in verband met zwangerschap?
Annotatie bij CRvB 28 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:267
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

64. Omvang van de door de uitzendrichtlijn vereiste verplichting tot heronderzoek van de verbodsbepalingen (en rechtvaardigingsgronden)
Annotatie bij HvJ EU 17 maart 2015, nr. C-533/13 (Shell Aviation Finland)
Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

65. Re-integratie van de zieke werknemer, mr. drs. G.A. Diebels
Mr. D.J.B. de Wolff