Aflevering 6/7 – verschijnt half juni

COLUMN

51. Een zinnig wetsvoorstel over klokkenluiders
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

52. Kunnen eigenrisicodragers wel hun eigen risico beïnvloeden?
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de samenvatting

53. De gevolgen van de voorgenomen Participatiewet voor jonggehandicapten
Dr. I.W.C.M. Borghouts-van de Pas
Klik hier voor de samenvatting 

PRAKTIJK

54. Mantelzorg faciliteren door verlof
Een vergelijking van het Nederlandse recht met de Duitse Familiezorgtijdwet
Dr. S. Heeger-Hertter
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

55. Ontslag op staande voet. Gefixeerde schadevergoeding. Persoonlijke omstandigheden.
Annotatie bij Hof Den Haag 25 februari 2014, nr. 200.098.942-01
Mr. O. van der Kind

56. Overgang van onderneming bij de verkoop van dierbenodigdheden
Annotatie bij Hoge Raad 4 april 2014, nr. 13/01858
Mr. dr. M.S.A. Vegter

Socialezekerheidsrecht

57. Verhoging AOW-leeftijd met 1 maand niet in strijd met eigendomsbescherming.
Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 9 april 2014, AMS 13/1203
Mr. dr. B.B.B. lanting

Europees recht

58. EVO/Rome I beoogt law shopping te voorkomen, maar niet om cherry picking te bevorderen.
Annotatie bij HvJ EG 12 september 2013, nr. C-64/13
Prof. dr. K. Boonstra

Medezeggenschapsrecht

59. Vakbond kan normatieve werking delegeren aan de OR.
Annotatie bij Hof Amsterdam 4 maart 2014, nr. 200.101.410/01 
Mr. dr. I. Zaal
Klik hier voor de complete annotatie

BOEKEN

60. De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht (Duk)
Prof. mr. A. Hammerstein

61. Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid (Rayer)
Mr. dr. J. van Drongelen