Aflevering 6/7 – verschijnt in juli

COLUMN

54. De polder wast witter?
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

55. Het universele recht op sociale zekerheid op de (wereld)agenda
Mr. dr. T. Dijkhoff
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

56. Het procesbelang in WIA-zaken
arbeidsongeschiktheidspercentages, inkomenseisen, pensioenen en loonsancties

Mr. P.S. Fluit
Klik hier voor de samenvatting

57. Matiging van de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 lid 1 BW
Mr. G.P. Smit
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

58. Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: hoe vindt de cassatierechter het arbeidsrecht?
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

59. Werknemersaansprakelijkheid op het scherpst van de snede
Annotatie bij Hof Amsterdam 26 februari 2013, nr. 200.087.987/01
Mr. D.J. Buijs

60. De informatieplicht van het pensioenfondsbestuur
Annotatie bij Hoge Raad 8 februari 2013, JAR 2013/73, LJN BY4465
Mr. J.J.M. de Laat

Medezeggenschapsrecht

61. Adviesrecht over wijziging vennootschappelijke structuur binnen concern
Annotatie bij Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2013, 200.118.735/01, LJN BZ4578
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

62. Grenzen aan de tegenprestatie naar vermogen uit de WWB
Annotatie bij Rechtbank Breda 25 februari 2013, nr. 12/3649 WWB
Mr. dr. A. Eleveld
Klik hier voor de complete annotatie

Europees recht

63. Gelijke behandeling. Reorganisatie, collectieve afspraken en ongelijke beloning naar geslacht.
Annotatie HvJEU 28 februari 2013, C-427/11 (Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance en Commissioner of An Garda Síochána)
Mr. C.W.G. Rayer

BOEKEN

64. Pluraliteit van werkgeverschap van J.P.H. Zwemmer
Mr. S.F. Sagel