Aflevering 6/7 – verschijnt in juni

COLUMN

53.  Het Kunduz-akkoord en het ontslagrecht
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

54. Yellow unions, art. 14 Wet CAO en algemeen verbindend verklaren
Mr. dr. W.G.M . Plessen
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

55.  Selectie op basis van kwaliteit
Mr. R. Hampsink
Klik hier voor de samenvatting

56. De BBA-ontslagprocedure: ontwikkelingen en bewegingen
Mr. drs. A.A.J. Kouwenhoven
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

57. Werktijdverkorting: de payrollwerkgever en art. 8 BBA.
Annotatie bij RB. Zwolle, locatie Lelystad, 8 februari 2012, nr. 568187 CV 11-11618
Mr. J.J.M. de Laat

58.  De opdrachtgever kan op grond van art. 7:658 lid 4 BW aansprakelijk zijn voor een zelfstandige als deze persoon voor zijn veiligheid van de opdrachtgever afhankelijk is en de werkzaamheden feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren.
Annotatie bij HR 23 maart 2012, nr. 10/05217
Mr. M.D. Ruizeveld
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

59. Reorganisatie zonder sociaal plan door aanvullende toezegging geoorloofd.
Annotatie bij Amsterdam (Ondernemingskamer) 24 februari 2012, nr. 200.099.785, LJN BV7221
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

60. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid.
Kamerstukken II 2010/11, 32 878, nr. 1-14 en Kamerstukken I 2011/2012 32 878, nr. A-E.
Mr. dr. drs. B.B.B. Lanting

Europees recht

61. Coördinatie Sociale Zekerheid – Territoriale Werkingssfeer – Gasboorplatform op Nederlandse gedeelte Continentaal Plat.
Annotatie  HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-347/10 (Salemink)
Mr. dr. A.P. van der Mei

BOEKEN

62.  Vrienden door Duk en Dun. Liber Amicorum voor mr. R.A.A. Duk.
Mr. H.W.M.A. Staal