COLUMN

45. De Europese Arbeidsautoriteit: een logische stap in de bestrijding van misstanden bij grensoverschrijdende arbeid? prof. mr. M.S. Houwerzijl Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

46. Herplaatsing: over wijziging, weigering en preventieve toetsing mr. L.B. de Graaf Klik hier voor de samenvatting

47. Op zoek naar een visie op Europees werkgeverschap mr. M.A.N. van Schadewijk Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

48. Kroniek Rechtspraak Wwz prof. mr. B. Barentsen, mr. dr. M.Y.H.G. Erkens & F.A. Weber

ACTUEEL

49. Disfunctioneren en de Hoge Raad: stellen en zo nodig bewijzen Annotatie bij Hoge Raad 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182, mr. C.J. Frikkee Klik hier voor de complete annotatie

50. Het ontwikkelen van een app tijdens dienstverband: nevenwerkzaamhedenbeding, vrijheid van arbeidskeuze, uitleg van het beding, verschuldigdheid boete Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2018,ECLI:NL:GHSHE:2018:1131, mr. dr. J.J.M. de Laat 

51. Instemming OR maakt wijziging pensioenregeling nog niet automatisch acceptabel Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 20 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:685, dr. R.H. van het Kaar

52. Schijnzelfstandigheid in de thuiszorg Annotatie bij HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:343, prof. mr. W.L. Roozendaal

53. Draagwijdte ontslagverbod van zwangere werkneemsters. Toepasselijkheid in een situatie van collectief ontslag? Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:99, mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

 54. Europees Arbeidsrecht, F.J.L. Pennings en S.S.M. Peters (red.), Prof. G. Van Limberghen