COLUMN

44. Brief aan de minister-president
Mr. M. Van Eck
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

45. Cao-recht en incorporatie na overgang van onderneming
Mr. dr. A.F. Bungener en mr. dr. E. Koot-van der Putte
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

46. De arresten van 27 november 2009 en 12 februari 2010 en de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters: wie heeft gelijk?
Mr. R.A.A.Duk
Klik hier voor de samenvatting

47. Begroot, schat, vergoed en bewonder: de begroting van de kennelijk onredelijke ontslagvergoeding na 12 februari 2010
Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, mr. J.J.M. de Laat, mr. S.F. Sagel en prof. mr. E. Verhulp
Klik hier voor de samenvatting

48. Ontbinding(sverzoek) tijdens de opzegtermijn: een analyse van rechtspraak na Van Hooff Elektra/Oldenburg-Pekel
Mr. dr. A.R. Houweling
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

49. Schadevergoeding na kennelijk onredelijk ontslag: nadere uitleg van de Hoge Raad
Annotatie bij Hoge Raad 12 februari 2010, nr. 09/03517, LJN BK4472, JAR 2010/72
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

50. Verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Ondubbelzinnige verklaring vereist?
Annotatie bij Hoge Raad 12 februari 2010, nr. 08/01357, LJN BK3570, JAR 2010/71
Mr. O. van der Kind

Medezeggenschapsrecht

51. Privatisering met eenzijdig vastgesteld sociaal plan geoorloofd
Annotatie bij Hof Amsterdam 20 oktober 2009, nr. 200.037.679/01 SKG en Hof Amsterdam (OK) 10 december 2009, LJN BK 8298, ARO 2010/15, JAR 2010/36
Prof. mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

52. Verwijtbare werkloosheid (de b-toets): een materiële of formele benadering
Annotatie bij CRvB 26 november 2009, LJN BK 6589, USZ 2010/28, m.nt. redactie en CRvB (vrz.) 8 januari 2010, LJN BK 8936, USZ 2010/49, m.nt. Boot
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

53. Modernisring van de aanwijsregels voor coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Commentaar op Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, COM(1998)779, Verordening (EG) nr. 987/2009 van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004, COM(2006)16, art. 48 en 352 VWEU (oud art. 42 en 308 EG)
Mr. drs. K.H. Hermans

BOEKEN

54. Bespreking van Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht van H.J.W. Alt
Mr. D.J.B. Wolff