COLUMN

44. It takes two to tango, but who takes the lead? prof. mr. F.G. Laagland  Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

45. Transitiefunctie in het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht mr. G.R. Oldenhuis Klik hier voor de samenvatting

46. Handhaving van cao’s en contractsvrijheid (Deel I) mr. dr. C.P. Robben & mr. dr. S.N. de Valk Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

47. Kroniek rechtspraak Wwz november 2018 - januari 2019 prof. mr. B. Barentsen, mr. M.Y.H.G. Erkens & M.D. Bulk

ACTUEEL

48. De billijke vergoeding na de Hoge Raad inzake New Hairstyle; een Pyrrusoverwinning Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 14 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:516,
mr. C.J. Frikkee Klik hier voor de complete annotatie

49. De a-grond en de h-grond: ligt herplaatsing in de rede? Annotatie bij HR 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64, mr. dr. J.J.M. de Laat

50. Beëindiging gedoogsituatie is niet instemmingsplichtig Annotatie bij HR 8 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:314, mr. dr. I. Zaal

51. Geen korting ‘vakantieloon’ als gevolg van arbeidstijdverkorting Annotatie bij HvJ EU 13 december 2018,ECLI:EU:C:2018:1018, mr. dr. M. Kullmann

52. Equality of arms bij claimbeoordeling in de ZW Annotatie bij CRvB 10 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:183, prof. mr. W.L. Roozendaal

BOEKEN

53. Arbeidsvoorwaardenoverleg – nieuwe spelers, nieuwe regels? Irene Asscher-Vonk