COLUMN

35. Cin Cin! Prof. mr. Barend Barentsen Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

36. De gedwongen vrijheid van de maaltijdbezorger en de plannen van het kabinet Rutte III Mr. dr. H.J.W. Alt Klik hier voor de samenvatting

37. Arbeidsrechtelijke geschillen en de immuniteit van internationale organisaties  Mr. dr. M. Kullmann Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

38. Artikel 10 Wet AVV: over recht hebben en recht krijgen Mr. dr. J.H. Bennaars Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

39. Kroniek Rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen, mr. M.Y.H.G. Erkens & F.A. Weber 

ACTUEEL

40. Het wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen Annotatie bij Rb. Rotterdam 17 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:491, mr. dr. E. van Vliet  Klik hier voor de complete annotatie

41. Voor toepassing van de ontbindingsgrond verstoorde arbeidsverhouding is niet vereist dat sprake is van enige verwijtbaarheid Annotatie bij Hoge Raad 16 februari 2018, nr. 17/02563, mr. D.J. Buijs 

42. Concernbelang doorslaggevend bij interne herstructurering Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 februari 2018, 200.229.697.01.OK, mr. L.C.J. Sprengers

43. Familieverhouding en werknemerschap Annotatie bij CRvB 24 januari 2018, 15/6626 WW, mr. B.J.M. de Leest

44. Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 20 december 2017, nr. C-102/16 Vaditrans BVBA/Belgische Staat, m.nt. dr. N. Gundt