COLUMN

46. Herziening van het ontslagrecht? Bezint eer ge begint ... Prof. mr. M.S. Houwerzijl Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

47. Extra bescherming voor de klokkenluider. Het Huis in zijn omgeving beschouwd. Mr. R. van Steenbergen Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

48. Wet Bestuur en Toezicht en de Wwz: een arbeidsrechtelijk rentree van de bestuurder van een beursvennootschap gewenst?  Mr. M.L.G. Otto Klik hier voor de samenvatting

49. De zieke vangnetter met een eigenrisicodrager als ex-werkgever Prof. mr. W.L. Roozendaal Klik hier voor de samenvatting

KRONIEKEN

50. De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2016: van zaken die er wel en niet toe doen Mr. R.A.A. Duk Klik hier voor de samenvatting

51. Kroniek Pensioenrecht 2015-2016 Prof. mr. drs. M. Heemskerk Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

52. Geen verdere deformalisering van het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:653 lid 1 BW Annotatie bij Hoge Raad 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:364, ECLI:NL:PHR:2016:1323, Mr. M.D. Ruizeveld Klik hier voor de complete annotatie

53. Het UWV, onrechtmatig handelen in de uitvoering van de ontslagtaak en het conditio sine qua non-verband Annotatie bij Hoge Raad 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:18, Mr. dr. J.J.M. de Laat

Medezeggenschapsrecht

54. Minder cabinepersoneel geen belangrijk besluit in de zin van art. 25 lid 1 WOR Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 26 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:172, Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

55. De startende zelfstandige en WW Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 14 december 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4966, Mr. B. de Leest

Europees recht

56. Big Brother is watching you! Het EHRM over geheime videosurveillance en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs EHRM 18 oktober 2016, no. 61838/10 (Vukota-Bojic/Zwitzerland), EHRC 2017/33 m.nt. mr. dr. F.G. Laagland, mr. dr. M. Kullmann 

BOEKEN

57. Montebovi, Activering en privatisering Prof. mr. B. Barentsen