COLUMN

43. Een luchtballon in de wind Mr. drs. K.G.F. van der Kraats Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

44. Schijnzelfstandigen: de rekenaar, de wetgever en de rechter Mr. G.C. Boot Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

45. De positie van Nederlandse ondernemingsraden in internationale concerns: een pleidooi voor procesgerichte medezeggenschap M. Meyer LL.M. Klik hier voor de samenvatting

46. Over het verhaalsbeding met betrekking tot de bestuurlijke boete in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen Mr. A.D.M. van Rijs & mr. dr. J. van Drongelen Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

47. De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2015: stilte voor de storm? Prof. mr. R.A.A. Duk Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

48. Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Annotatie bij Rechtbank Gelderland 9 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1385 en Rechtbank Midden-Nederland 19 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1216, Mr. J.J.M. de Laat Klik hier voor de complete annotatie

49. Voorwaardelijke ontbinding nader beschouwd Annotatie bij Kantonrechter Tilburg 22 februari 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:1067, Mr. D.J. Buijs

Medezeggenschapsrecht

50. Geschil over wijziging ondernemingsovereenkomst valt niet onder regels over instemmingsrecht Annotatie bij Kantonrechter Utrecht 12 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:717, Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

51. De verzekeraar en het beroepsgeheim Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 3 februari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:443, Mr. M.J.A.C. Driessen 

Europees recht

52. Begrip ‘Collectief Ontslag’ Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 11 november 2015, zaak C-422/14, Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

53. Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid, Mr. Dr. E. Koot-van der Putte, Prof. mr. R.A.A. Duk