COLUMN

44. Franse toestanden
Mr. drs. P.Th. Sick
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

45.  Het ontslag op staande voet en de WWZ (I)
Prof. mr. S.F. Sagel
Klik hier voor de samenvatting

46.  De reikwijdte van art. 6 lid 4 ESH
Mr. K. van Belle
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

47. Hoe de transitievergoeding productiever zou kunnen worden ingericht bij het vinden van nieuw werk
Mr. drs. H.J.M. Richters
Klik hier voor de samenvatting

BESCHOUWING

48. OR en medezeggenschaps- en vennootschapsrecht: torn between two lovers?
Mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

49. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geen sinecure.
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 20 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:127
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

50. Prevaleren grondrechten vakbonden boven immuniteit Europese organisatie of andersom?
Annotatie bij Hof Den Haag 17 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:255
Mr. dr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

51. Het consultatievoorstel wijziging rol OR inzake beloningen en pensioen 
Mr. dr. I.Zaal

Socialezekerheidsrecht

52. Ten onrechte geen loonsanctie opgelegd, besluit, schadevergoeding
Annotatie bij CRvB 28 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:298
Mr. B. de Leest

Europees recht

53. Detacheringsrichtlijn, definitie minimumloon, cessie loonvordering aan vakbond
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 12 februari 2015, C-396/13, ECLI:EU:C:2015:86, ECLI:EU:C:2014:2236
Dr. N. Gundt

BOEKEN

54. Verlof op niet-christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten, Dr. J. van Drongelen & Mr. M.T.P. van Eeden
Prof. mr. R.A.A. Duk