Aflevering 5 – verschijnt begin mei

COLUMN

40. Ieder voor zijn eigen of een gezamenlijk activerend arbeidsmarktbeleid?
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

41. Het recht op tewerkstelling
Prof. mr. G.C. Boot en mr. S.H. Bokx-Boom
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

42. Ondernemingsraad en pensioen
Mr. S.H. Kuiper en dr. R.H. van het Kaar
Klik hier voor de samenvatting

43. De reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte in de ontbindingsprocedure
Mr. dr. I. van der Helm
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

44. De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2013: multum, sed non multa
Prof. mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

45. Het deskundigenoordeel in redelijkheid niet gevergd
Annotatie bij Hoge Raad 20 december 2013, nr. 12/05354
Mr. C.J. Frikkee

46. Opvolgend werkgeverschap; wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden; zodanige banden; ketenregeling
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 28 januari 2014, nr. HD 200.107.887/01
Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

47. Besluit zorggroep tot participatie in ziekenhuis onvoldoende onderbouwd. Ondernemer heeft de door hemzelf gestelde voorwaarden niet vervuld. Besluit kennelijk onredelijk.
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 27 februari 2014, nr. 200.138.560/01 OK
Dr. R.H. van het Kaar
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

48. B-notarissen niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen
Annotatie bij Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 13/00475
Mr. dr. L. van den Berg

Europees recht

49. Overgang ondernemingen – Autonome Economische Eenheid
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 6 maart 2014, nr. C458/12
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

50. Het ontslag op staande voet (Sagel)
Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens