Aflevering 5 – verschijnt in mei

COLUMN

43. Homo homini lupus
Mr. drs. P.Th. Sick
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

44. Demotie of depreciatie van oudere werknemers
D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

45. Vervangen van vast personeel door zzp'ers
Mr. S. van den Broek
Klik hier voor de samenvatting

46. Van 'afhankelijke' en 'autonome' zzp'ers
Prof. dr. M. Westerveld
Klik hier voor de samenvatting

REACTIE

47. Naschrift bij prof. dr. M. Westerveld 'Van 'afhankelijke' en 'autonome' zzp'ers. En het grijze gebied daartussenin', TRA 2013/46
Mr. G.C. Boot

ACTUEEL

Arbeidsrecht

48. Vrijwilliger. Geen arbeidsovereenkomst. Art. 7:658 lid 4 BW kan wel op de arbeidsverhouding met een vrijwilliger van toepassing zijn, maar is dat in dit geval niet. Wel aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW.
Annotatie bij Rechtbank Utrecht, 14 december 2012, LJN BZ1412
Mr. O. van der Kind

49. Bescherming persoonsgegevens. Inzage in dossier. Verstrekking persoonsgegevens.
Annotatie bij Hoge Raad 8 februari 2013, LJN BY4196
Mr. dr. M.S.A. Vegter
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

50. Toetsingsnorm bij verlenen vervangende toestemming door kantonrechter bij wijziging roostersystematiek.
Annotatie bij Kantonrechter Utrecht 29 november 2012, LJN BY4610, JAR 2013/4
Mr. dr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

51. Behouden of aanvaarden van passende arbeid? Eindelijk helderheid!
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 14 november 2012, nr. 11/7074 WW, LJN BY3495; USZ 2013/7 m.nt. Boot
Mr. M.J.A.C. Driessen

Europees recht

52. Klacht van de Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland (WPN) aan het Comité voor vakverenigingvrijheid van de ILO, inzake de wijze waarop zij door de Nederlandse overheid meent te zijn gedwongen tot het overeenkomen van een cao en bovendien om bemiddeling door een door haar als niet onafhankelijk beschouwde bemiddelaar te aanvaarden.
Annotatie bij Comité voor vakverenigingvrijheid van de ILO, Rapport nr. 365, november 2012, zaaknr. 2905, Nederland 6 oktober 2011,  ILO Comittee on Freedom of Association, Report No 365, November 2012, the Netherlands, October 6th 2011 / (Case No 2905, Netherlands 6 Oct 11 / Follow up; te raadplegen via www.ilo.org)
Prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

53. Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. Bijzondere overeenkomsten. Arbeidsovereenkomst (Deel 7-V)
Mr. R.A.A. Duk