Aflevering 5 – verschijnt 15 mei

COLUMN

43. Driekwart dwingend recht: de werknemer voldoende beschermd?
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

44. Antidrugsbeleid in ondernemingen en het recht op respect voor het privéleven van werknemers
Mr. A.H. Pool
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

45. Het woud van het onderwijsrecht (2)
Mr. drs. J.P. Dikker
Klik hier voor de samenvatting

 

Kroniek

46. Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: van einde en begin
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

47. Toepasselijkheid BBA 1945 in internationaal getinte arbeidsverhoudingen. Criterium blijft de mate van betrokkenheid van de sociaal-economische verhoudingen in Nederland. Het belang van werknemers bij het voorkómen van ontslag valt thans voor een groot deel samen met het belang van de Nederlandse arbeidsmarkt.
Annotatie bij HR 24 februari 2012, nr. 10/03971, LJN BU8512
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

48. Werkgever blijft aansprakelijk na overgang dienstverband op andere werkgever, indien geen sprake is van overgang van onderneming.
Annotatie bij HR 10 februari 2012, nr. 10/03966, LJN BU7249
Mr. C.J. Frikkee

Medezeggenschapsrecht

49. Overheidsondernemer kan zich niet pas in beroepsprocedure op politiek primaat beroepen.
Annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 februari 2012, nr. 200.096.953/01, LJN BV7331
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

50. De veranderde bijstandswetgeving in het licht van het internationale recht.
Wet tot wijziging van de Wwb en samenvoeging met de Wet Investering in Jongeren, Stb. 2011, 650
Mr. drs. A. Eleveld

Europees recht

51. 11 jaar en 13 bepaalde tijd contracten verder ... en nog steeds een tijdelijke arbeidsrelatie.
Annotatie HvJ EU 26 januari 2012, nr. C-586/10 (Kücük/Land Nordrhein-Westfalen), JAR 2012/76
Mr.dr. S.S.M. Peters

BOEKEN

52. Tussen Feit en Fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor werknemersverzekeringen.
Prof. mr. G.C. Boot