Aflevering 5 – verschijnt eind mei 2011

COLUMN

45. De payroll-cao: over dingen die voorbijgaan?
Mr. M. van Eck
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

46. Het onderkruipersverbod in het Nederlandse recht 
Mr. J.M. van den Bergh en mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

47. Cyclische werkloosheid goed aangepakt? 
Mr. A.M.R.G.L. Nelissen-Noij
Klik hier voor de samenvatting

48. De nieuwe WMCO: terug naar de pro forma? 
Mr. M.C. Veenstra en mr. S. Breukels
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

49. Kennelijk onredelijke opzegging na 104 weken arbeidsongeschiktheid
Annotatie bij Hof Amsterdam 22 januari 2011, nr. 103.006.116/01, LJN BP 5573, JAR 2011/87
Mr. J.J.M. de Laat

50. Het concurrentiebeding in de verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Annotatie bij Hof Leeuwarden 22 februari 2011, nr. 200.078.172/01, LJN BQ1403, JAR 2011/89
Mr. drs. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

51. De redelijke termijn
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 26 november 2010, nr. 200.068.757, LJN BO5270, JAR 2011/11; RAR 2011/28
Dr. R.H. van het Kaar


Socialezekerheidsrecht

52. Niet binnentreden woning bijstandsgerechtigde: geen huisbezoek
Annotatie bij CRvB 15 februari 2011, nr. 08/7415 WWB, 09/2316 WWB, 10/5221 WWB, LJN BP5577
Mr. drs. B.B.B. Lanting
Klik hier voor de complete annotatie 

Europees recht

53. Vrij verrichten van diensten en terbeschikkingstelling van werknemers gedurende de overgangstermijn voor het vrij verkeer van werknemers
Annotatie bij HvJ EU 10 februari 2011, gevoegde zaken nr. C-307/09 tot en met C-309/09 (Vicoplus)
Prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

54. SER 1950-2010; zestig jaar denkwerk voor draagvlak
Mr. H.W.M.A. Staal