COLUMN

34. Opzij?! Wettelijke streefcijfers voor vrouwelijke bestuurders en commissarissen
Mr. M.S. Houwerzijl
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

35. Het studiekostenbeding – tijd voor een wettelijke regeling
Mr. N. Zekic
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

36. Art. 6 BBA en internationale arbeidsverhoudingen: over ‘brain circulation’ en de ‘Nederlandse arbeidsmarkt´
Mr. A.L. Vytopil
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

37. Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: een mager jaar met een daverende finale
In 2009 heeft de Hoge Raad ruim dertig uitspraken gedaan in zaken tussen werkgevers en werknemers en in zaken waarin vragen van individueel arbeidsovereenkomstenrecht aan de orde kwamen. Van die uitspraken lijken er niet meer dan vier voor de praktijk echt belangrijk, met als evidente uitschieter het arrest van 27 november 2009 over de kennelijk onredelijke opzegging.
Mr. R.A.A. Duk

ACTUEEL

Arbeidsrecht

38. Anti-drugsbeleid een vorm van werkgeversgezag?
Annotatie bij Ktr. Den Helder 29 oktober 2009, nr. OA VERZ. 09-57, LJN BK7946, JIN 2010/47
Mr. D.J. Buijs

39. Wel of geen sprake van ETO-redenen bij reorganisatieontslag?
Annotatie bij Ktr. Amsterdam 28 oktober 2009, nr. EA 09-4522, JAR 2009/275
Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

40. Geen instemming, geen wijziging?
Annotatie bij Ktr. Rotterdam (vzr.) 13 november 2009, nr. 1015131 VV EXPL 09-389, JAR 2009/224
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

41. Beleidsregel Boete werknemer 2010
Commentaar op Beleidsregel boete werknemer 2010, 19 januari 2010, Stcrt. 2010, 1126
Mr. A.C. Damsteegt

Europees recht

42. Leeftijdsdiscriminatie in nationale ontslagregeling – welke rol is weggelegd voor de rechter?
Annotatie bij HvJ EU 19 januari 2010, nr. C-555/07, JAR 2010/53
Mr. dr. S.S.M. Peters
Klik hier voor de complete annotatie

BOEKEN

43. Bespreking van ‘Collectief en meervoudig ontslag’ van E. Franssen, J. Heinsius & J. Peeters en Ondernemingsraad en ontslag van A.B. van Els & J. Heinsius
Mr. R.A.A. Duk