COLUMN

26. Payroll: waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan Prof. mr. Femke Laagland Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

27. Overgang van personeel bij concessiewisselingen in het openbaar vervoer: een analyse van de spelregels Mr. B. Schouten & mr. C.M. van der Velden-Rijnsburger Klik hier voor de samenvatting

28. FIFA, Qatar en arbeidsrechten. Het belang van vakbonden en de kracht van quasi-juridische procedures Dr. mr. B.P. ter Haar Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

29. Artikel 7:658 lid 4 BW beschermt ook vrijwilligers Annotatie bij HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142, Mr. F.M. Dekker Klik hier voor de complete annotatie

30. Rechter niet verplicht tot treffen voorziening bij herstel dienstverband Annotatie bij Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3241, Mr. dr. M.S.A. Vegter

31. Met de OR overeengekomen wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenreglement binden individuele werknemers Annotatie bij Rechtbank Limburg 13 december 2017,
ECLI:NL:RBLIM:2017:12159, Mr. dr. I. Zaal

32. Gefingeerd dienstverband met feitelijk leidinggevende Annotatie bij CRvB 3 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:76, Mr. dr. L. van den Berg

33. Vakantieaanspraken: verval- en verjaringstermijnen bij gebrekkige rechtsbescherming en weigerachtige werkgevers Annotatie bij HvJ EU 29 november 2017, ECLI:EU:C:2017:914, Mr. dr. M. Kullmann

BOEKEN

34. Het collectief arbeidsrecht gewogen (en deels te licht bevonden) Mr. R.A.A. Duk