COLUMN

35. De elite, het volk en het sociale recht Prof. mr. W.L. Roozendaal Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

36. De ILO: struikelend op weg naar de 100 Prof. mr. P.F. van der Heijden Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

37. Verdere regulering onder de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties? Het rapport ‘Commissie Boot’ onder de loep Mr. S. Said Klik hier voor de samenvatting

38. Flextensie en de kwalificatie van de (meerpartijen-)overeenkomst met de re-integrerende bijstandsgerechtigde Mr. dr. A. Eleveld Klik hier voor de samenvatting

KRONIEKEN

39. Kroniek Rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, m.m.v. H. L. Doorn

ACTUEEL

Arbeidsrecht

40. Aankondiging prejudiciële vragen over leeftijdsdiscriminatie i.v.m. uitsluiting van AOWgerechtigden van recht op transitievergoeding Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2017, nr. 200.199.022_01, ECLI:NL:GHSHE:2017:345, Mr. J.N. Stamhuis 

41. Ontbindende voorwaarde hoeft nog steeds niet in strijd te zijn met het stelsel van het ontslagrecht Annotatie bij Hof Amsterdam 24 januari 2017, nr. 200.196.884/01, ECLI:NL:GHAMS:2017:163, Mr. D.J. Buijs Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

42. Medezeggenschapsgebrek in voorbereidende fase sluiting RD&E facility Nalco niet geheeld door zorgvuldig adviestraject Annotatie bij Hof Amsterdam 17 november 2016,
nr. 200.199.639/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2016:5232, Mr. dr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

43. De verhaalssanctie bij ontbinding wegens niet meewerken met re-integratie Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 1 februari 2017,nr. 16/2864 ZW, ECLI:NL:CRVB:2017:574, Mr. dr. W.L. Roozendaal

Europees recht

44. Modernisering van het coördinatieregime voor de socialezekerheid: Voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 Europese Commissie, COM(2016)815 final, 13 december 2016, Mr. A.P. van der Mei 

BOEKEN

45. Rol werknemers (vertegenwoordigers) grensoverschrijdende juridische fusie - F.G. Laagland, Mr. R.A.A. Duk