COLUMN

31. Langer doorwerken of langer werkloos zijn Prof. mr. dr. W.L. Roozendaal Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

32. Arbeidsrechtelijke lastendruk en ondernemersbescherming Prof. mr. S.S.M Peters Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

33. Misbruik van faillissementsrecht: de rechten van de gedupeerde werknemer centraal gesteld Mr. F.M. Verburg & mr. S. Said Klik hier voor de samenvatting

34. Opvolgend werkgeverschap in de Wwz: over de grens van flexbescherming Mr. D.J.L Siegers Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

35. Kroniek rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, m.m.v. H. L. Doorn Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

36. Immuniteit van jurisdictie van ESA als internationale organisatie Annotatie bij Hoge Raad 18 december 2015, ECLI:NL:2015:3609; ECLI:NL:PHR:2015:2043, Mr. M.D. Ruizeveld

37. Nawerking cao in het geval geen nieuwe cao wordt gesloten Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 8 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9269, mr. dr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

38. De vervangende toestemming en het concernbelang Annotatie bij Kantonrechter Amsterdam 12 januari 2016, 4506712 EA VERZ 15-1050 AR 2016-0041, Mr. dr. I Zaal

Socialezekerheidsrecht

39. Ten onrechte een loonsanctie Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 9 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4236, ECLI:NL:CRVB:2015:4452, Mr. P.S. Fluit Klik hier voor de complete annotatie

Europees recht

41.Uitsluiting studenten van onzekerheidsvergoeding bij einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - leeftijdsdiscriminatie? Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 1 oktober 2015, nr. C-432/14, ECLI:EU:C:2015:643 (O/Bio Philippe Auguste SARL), Dr. N. Gundt

BOEKEN

42. Wijzigingen in het Nederlands ontslagrecht, bespreking 3 boeken, Prof. dr. W.L. Roozendaal