COLUMN

33. Schijnzelfstandigen: de sociale partners zijn nu aan zet
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

34. De UWV-procedure oude en nieuwe stijl en art. 6 EVRM
Mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

35. Het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel in het licht van tendensen op de arbeidsmarkt
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Klik hier voor de samenvatting

36. Payrolling, gewijzigd Ontslagbesluit en de Wet werk en zekerheid, wat verandert er?
Mr. E.W. de Groot
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

37. Kroniek cao-recht 2014
Mr. A. Stege
Klik hier voor de samenvatting

OPINIE

38. Zeven jaar crisis en nog steeds werkloosheid
Prof. dr. G.J. Vonk
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

39. De vierde overeenkomst voor bepaalde tijd en de vaststellingsovereenkomst
Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer) 09‑01‑2015, ECLI:NL:HR:2015:39
Mr. J.J.M. de Laat

40. Geen recht op voortzetting van de bijdrage ziektekostenpremie aan postactieven
Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer), 30‑01‑2015, ECLI:NL:HR:2015:163, ECLI:NL:PHR:2014:1911
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

41. De voor een overname gekozen financieringsconstructie kan de toets van art. 26 lid 4 WOR niet doorstaan. 
Annotatie bij Hof Amsterdam 17 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5431
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

42. Heeft de CRvB oog voor subjectief ervaren van klachten van werknemers?
Annotatie bij CRvB 28‑01‑2015, ECLI:NL:CRVB:2015:193
Mr. dr. L. van den Berg

Europees recht

43. Om in aanmerking te komen voor een uitkering voor levensonderhoud, moet voldaan zijn aan de verblijfsvoorwaarden van de Burgerschapsrichtlijn 2004/38
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 8‑12‑2014, C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463, ECLI:EU:C:2014:2106
Mr. M. Kullmann
Klik hier voor de complete annotatie