Aflevering 4 – verschijnt begin april

COLUMN

30. Van participatie en quota, en van het spekken van de kas
Mr. drs. P.Th. Sick
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

31. De ontsnappingsclausule van art. 6 lid 2 EVO. Hoe bijzonder is de zaak Schlecker?
Prof. dr. V. van Den Eeckhout
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

32. De 'pensionado's' en de Zorgverzekeringswet
Mr. A.P. van der Mei
Klik hier voor de samenvatting

33. Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen
Mr. A.D.M. van Rijs en mr. dr. J. van Drongelen
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

34. Ragetlieregel voor spijtoptanten
Annotatie bij Hoge Raad 20 december 2013, nr. 12/05246
Mr. D.J. Buijs
Klik hier voor de complete annotatie

35. Het besluit tot ontslag van de statutair directeur/rechtspersoon heeft niet tevens de beëindiging van de managementovereenkomst tot gevolg
Annotatie bij Hof Amsterdam 12 november 2013, nr 200.114.170-01
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

36. Na besluit doorvoeren koerswijziging door geen pensioenregeling aan te bieden moet ter advies worden voorgelegd
Annotatie bij Hof Amsterdam 5 december 2013, nr. 200.130.057/01 OK
Mr. L.C.J. Sprengers

Socialezekerheidsrecht

37. Wijziging van het arbeidsongeschiktheidspercentage en proceskostenvergoeding
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 15 januari 2014, nr. 11/4911 WIA
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

38. Vereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor oprichting van personeel vertegenwoordigende organen – rechtstreekse werking – niet inroepbaar tegen vereniging op privaatrechtelijke grondslag
Annotatie bij HvJ EU 15 januari 2014, nr. C-176/12
Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

39. Medezeggenschap (Van Mierlo en Zaal)
Prof. mr. R.A.A. Duk