Aflevering 4 – verschijnt begin april

COLUMN

32. Naar een Nota Flexibiliteit en zekerheid 2.0
Prof. mr. F.J.L. Pennings
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

33. Normalisering van de ambtelijke status: een rechtsvergelijkende kijk op de Nederlandse situatie
Prof. mr. A.H.L. de Becker en mr. K. Deckers
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

34. Rechtspraak in arbeidszaken na invoering van de Wet herziening gerechtelijke kaart
Mr. drs. M.Y.H.G. Erkens
Klik hier voor de samenvatting

35. Perikelen rond de deskundigenverklaring bij ziekte: lang niet altijd een noodzakelijk middel
Mr. N Jansen en mr. M. Opdam
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

36. Sociale Zekerheidsrecht
Prof. mr. G.J. Vonk
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

37. De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag blijft lastig te berekenen
Annotatie bij Hof 's-Hertogenbosch 22 januari 2013, HD 200.091.398/01, BY9452
Mr. Mr. D.J. Buijs

38. Topinkomens in de zorg
Annotatie bij Rechtbank Den Haag 11 januari 2013, C/09/432271 / KG ZA 12-1349, BY8165 (NVZD/De Staat)
Mr. C.J. Frikkee
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

39. Ondernemingskamer is bevoegd kennis te nemen van een geschil jegens een buitenlandse (mede)ondernemer
Annotatie bij Hof Amsterdam 21 december 2012, 200.117.444/01 OK, BY9046, OR VLM/Cityjet
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

40. Aanbod tot huisbezoek: 'an offer you can't refuse'!
De Wet huisbezoeken
Mr. dr. B.B.B. Lanting

Europees recht

41. Werkzoekenden – Aanspraak op Sociale Prestaties – Band tussen Aanvrager en Gastland – Evenredigheid
Annotatie bij HvJ EU 25 oktober 2012, C-367/11, Deborah Prete
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

42. Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten
Prof. mr. B. Barentsen