Aflevering 4 – verschijnt 17 april

COLUMN

33. Het ontslagstelsel volgens Koser Kaya: oude wijn, met een slecht etiket
Mr. drs. P.Th. Sick
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

34. De Hoge Raad en het ontslag met wederzijds goedvinden
Mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

35. Het woud van het onderwijsrecht (1)
Mr. drs. J.P. Dikker
Klik hier voor de samenvatting

36. Hoe permanent mag tijdelijk zijn?
Mr. D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

37. Schadevergoedingsvordering wegens niet uitgekeerde bonusaanspraken
Annotatie bij HR 13 januari 2012, nr. 10/05432, RvdW 2012/102, LJN BV0774
Mr. J.N. Stamhuis
Klik hier voor de complete annotatie

38. Ontbinding. Vergoeding. Representativiteit vakbond bij afsluiten Sociaal Plan. Afwijken van Sociaal Plan. Begroting vergoeding aan de hand van de te verwachten werkloosheidsduur.
Annotatie bij Ktr. Utrecht 3 januari 2012, nr. 780767 UE VERZ 11-1271 4091, LJN BU9919
Mr. dr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

39. Hoge Raad laat oordeel OK dat sprake is van mede-ondernemerschap in stand.
Annotatie bij HR 3 februari 2012, nr. 11/00294 (VLM Airlines), LJN BU9108
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

40. Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is geen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen ingezetenen en niet-ingezetenen.
Annotatie bij CRvB 13 december 2011, nr. 0/8 1714 ZFW en 0/8 1718 ZFW, LJN BU7125; RSV 2012/53; USZ 2012/38
N. Theunissen, drs. M.E.W.M van den Heuvel, drs. E.W.J.H. Brands en A. Aden

Europees recht

41. Verval vakantierechten bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
Annotatie bij HvJ EU 22 november 2011, nr. C-214/10 (KHS/Schulte), JAR 2012/19
Mr. dr. A.G. Veldman

BOEKEN

42. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus