Aflevering 4 – verschijnt half april 2011

COLUMN

33. Wettelijke verankering van de ‘Balkenendenorm’ nabij?
Prof. mr. dr. M.S. Houwerzijl
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

34. EU en de ruimte voor een nationaal werknemersbegrip 
Mr. T. van Peijpe
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

35. Wet normalisering rechtspositie ambtenaar: Ambtenaar krijgt een arbeidsovereenkomst, maar blijft ambtenaar 
Prof. mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de samenvatting

36. Verschillen in causaliteitsbeoordeling van werkgerelateerde rugklachten 
Mr. G.J. Knotter
Klik hier voor de samenvatting

37. Reactie op de Column 'Een brug tussen de wal en het schip'
Mr. F. Samson en mr. E.N. van Amstel

38. Naschrift bij reactie op de column 'een brug tussen de wal en het schip'
Prof. mr. J.M. van Slooten en mr. G.C. Boot

ACTUEEL

Arbeidsrecht

39. Burn-out en art. 7:658 BW: werkgever wees gewaarschuwd
Annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 9 november 2010, rolnr. HD 200.020.108, LJN BO4408, JAR 2011/41 m.nt. Vegter
Mr. J.N. Stamhuis

40. Geen vergoeding van kosten rechtsbijstand
Annotatie bij Rb. Dordrecht 29 december 2010, nr. 85668 HA ZA 10-2180, LJN BP0463
Mr. O. van der Kind
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

41. Or en sociaal plan: beschikking OK een vreemde eend in de bijt?
Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 9 november 2010, LJN BO3380, ARO 2010/167; JAR 2011/10
Prof. mr. L.C.J. Sprengers


Socialezekerheidsrecht

42. Niet aanvaarden van passende arbeid leidt tot blijvend gehele weigering WW-uitkering
Annotatie bij CRvB 12 januari 2011, nr. 10/2745 WW, LJN BP0952
Mr. B.J.M. de Leest 

Europees recht

43. Uitsluiting van atypische grensarbeiders van WW-uitkering in werkland
Verordening 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB L 166 van 30.4.2004
Mr. drs. K.H. Hermans

BOEKEN

44. Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom
Mr. R.A.A. Duk