COLUMN

21. De bestuurder geen werknemer meer?
Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

22. Vakantierechten van zieke werknemers na Schultz-Hoff: wie betaalt de Europese rekening?
Mr. dr. S.S.M. Peters en mr. dr. E.J.A. Franssen
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

23. Vier jaar WIA, enkele aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk
Mr. D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

24. Passende arbeid na 104 weken
Mr. F.G. Laagland en mr. C.W.G. Rayer
Klik hier voor de samenvatting

REACTIE

25. Reactie op de bijdrage Arbeidsrecht in de rubriek Actueel ‘Het Van de Grijp/Stam-arrest: de techniek klopt, maar het werkt niet’ van mr. O. van der Kind, TRA 2010, 5
Ontslagvergoeding bij ontbinding tijdens opzegtermijn
Prof. mr. A.M. Luttmer-Kat

NASCHRIFT

26. Naschrift bij de reactie op de bijdrage ‘Het Van de Grijp/Stam-arrest: de techniek klopt maar het werkt niet’
Mr. O. van der Kind

27. Naschrift bij het artikel ‘De Uniforce-constructie’
Mr. L. van den Berg

ACTUEEL

Arbeidsrecht

28. Een bommetje onder de kantonrechtersformule? (De ontbinding van een al opgezegde arbeidsovereenkomst)
Annotatie bij HR 11 december 2009, nr. HR09/02318, LJN BJ9069, RvdW 2010, 1, JAR 2010/7, RAR 2010, 25
Mr. J.J.M. de Laat

29. Zonder dollen: aansprakelijkheid van de werkgever voor een fout van een collega-werknemer
Annotatie bij HR 30 september 2009, nr. 08/00896, LJN BJ6020, JAR 2009/287
Mr. M.D. Ruizeveld

Medezeggenschapsrecht

30. Oprichting van een werknemersloze Europese vennootschap
Annotatie bij Oberlandesgericht Düsseldorf 30 maart 2009, 1-3 Wx 248/08
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

31. Gebruik ‘verboden vruchten’ onrechtmatig huisbezoek en privacy bijstandscliënten
Annotatie bij CRvB 24 november 2009, nr. 08/5521 WWB, LJN BK4057, USZ 2009/38
Mr. drs. B.B. Lanting
Klik hier voor de complete annotatie

Europees recht

32. Generatieconflict onder tandartsen
Annotatie bij HvJ EU 12 januari 2010, nr. C-341/08, JAR 2010/2
Mr. A.G. Veldman

BOEKEN

33. Bespreking van Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking van M.S. Houwerzijl & S.S.M. Peters (red.)
Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus