COLUMN

24. Deliveroo: terecht bezorgd mr. drs. P.Th. Sick Klik hier voor de complete column

PRAKTIJK

25. Compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid mr. P.S. Fluit Klik hier voor de samenvatting

26. De AVG in het sollicitatieproces, een goed begin is het halve werk mr. D.J.A. Vesters Klik hier voor de samenvatting

27. De maatregelen in het regeerakkoord over ziekte en arbeidsongeschiktheid mr. dr. L. van den Berg Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

28. Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 februari 2017-1 december 2018 mr. dr. H.H. Voogsgeerd Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

29. De opzegtermijn bij opvolgende arbeidsovereenkomsten Annotatie bij HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2222 (ESS), mr. F.M. Dekker Klik hier voor de complete annotatie

30. De vervaltermijn verduidelijkt Annotatie bij Hoge Raad 14 december 2018, nr. 18/01202,ECLI:NL:HR:2018:2305, ECLI:NL:PHR:2018:1143 (A-G De Bock), mr. M.D. Ruizeveld

31. Raadpleging Europese Ondernemingsraad hoeft niet vooraf te gaan aan raadpleging op nationaal niveau Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 27 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9722, mr. L.C.J. Sprengers

32. Duitse regeling waarbij via collectieve arbeidsovereenkomst kan worden bepaald dat bij de berekening van het vakantieloon rekening kan worden gehouden met perioden van gedeeltelijke werkloosheid is in strijd met het Unierecht Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 13 december 2018, nr. C-385/17, ECLI:EU:C:2018:1018, mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

33. Balanceren met detachering - J.H. Even Europese vrijheden en nationaal arbeidsrecht, mr. R.A.A. Duk