COLUMN

17. Over het Regeerakkoord en een olifant mr. drs. P.Th. Sick Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

18. Opvolgend werkgeverschap en overgangsrecht, hoe zit dat nou? mr. E. W. de Groot Klik hier voor de samenvatting

19. Het voorstel ter herziening van de Detacheringsrichtlijn: een tussenstand Mr. I.S.H. Janssen Klik hier voor de samenvatting

ARTIKELEN

20. All quiet aan het normaliseringsfront? Prof. mr. B. Barentsen Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

21. Niet opgenomen vakantiedagen bij faillissement: kantonrechter stelt de Hoge Raad op instigatie van curator prejudiciële vragen Annotatie bij Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907, mr. dr. J.J.M. de Laat Klik hier voor de samenvatting

22. De Hoge Raad over aanzeggen = opzeggen en het overgangsrecht bij opvolgend werkgeverschap Annotatie bij Hoge Raad 17 november 2017, nr. 16/06096, ECLI:NL:HR:2017:2905, ECLI:NL:PG:2017:1252, m.nt. mr. M.D. Ruizeveld

23. Geschil over representativiteit samenstelling ondernemingsraad Annotatie bij Rb. Rotterdam 30 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9268, nr. 6342913 HA VERZ 17-116, m.nt. mr. dr. R.H. van het Kaar

24. WW en de benadelingshandeling Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 11 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3477, USZ 2017/414, m.nt. mr. P.S. Fluit

25. Aanwijsregels – werkzaamheden op het grondgebied van meer dan twee lidstaten Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 13 september 2017, nr. C-569/15, ECLI:EU:C:2017:673, Hof van Justitie van de Europese Unie 13 september 2017, nr. C-570/15, ECLI:EU:C:2017:674, m.nt. mr. A.P. van der Mei