COLUMN

23. Oordelen zonder onderscheid Mr. K.G.F. van der Kraats Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

24. Seksuele intimidatie: een juridisch mijnenveld Mr. M. Govaert Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

25. De arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde en de Wet werk en zekerheid Mr. Diana de Wolff Klik hier voor de samenvatting

26. Minimumjeugdloon: waarom niet afschaffen? Mr. M.J. Hietkamp Klik hier voor de samenvatting

KRONIEKEN

27. Kroniek Rechtspraak Wwz Prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, m.m.v. H. L. Doorn 

28. Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 september 2015 - 31 december 2016 Mr. dr. H.H. Voogsgeerd 

OPINIE

29. (Weg)kijken? Nee, doorpakken! Dr. B.P. ter Haar 

ACTUEEL

Arbeidsrecht

30. Deskundigenoordeel ontbindingsverzoek schending re-integratieverplichtingen Annotatie bij Kantonrechter Roermond 12 december 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:10759, mr. C.J. Frikkee 

31. De vaststelling(sovereenkomst) in strijd met dwingend recht  Annotatie bij HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19, mr. F.M. Dekker

Medezeggenschapsrecht

32. Bonden hebben recht op informatie over reorganisatie en over het adviestraject met de OR Annotatie bij Rechtbank Gelderland 20 januari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:342, 5608412 VVEXPL 16-99, dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

33. Wet verbetering hybride markt WGA: nu dan eindelijk een gelijk speelveld? mr. dr. L. van den Berg

Europees recht

34. Griekse collectief ontslag regeling getoetst aan het vrije vestigingsrecht en de vrijheid van ondernemerschap Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 21 december 2016, C-201/15, ECLI:EU:C:2016:972, mr. dr. H.H. Voogsgeerd Klik hier voor de complete annotatie