COLUMN

21. Aanmodderen in het oog van de storm of navigeren met een sociaal kompas? Prof. mr. M.S. Houwerzijl Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

22. De arbeidsverhouding na een negatief hertoetsingsoordeel Mr. M. ten Broeke Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

23. De nieuwe ketenregeling en de grenzen van flexibiliteit Mr. A.F. Bungener Klik hier voor de samenvatting

24. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de overeenkomst van opdracht Mr. dr. J. van Drongelen & mr. H.C.M. de Kort Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

25. Niet toekennen transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar Annotatie bij echtbank Zeeland-West-Brabant 23 november 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:7552, Mr. F.M. Dekker Klik hier voor de complete annotatie

26. Uitleg avv cao-bepaling; aanbiedingsplicht Annotatie bij Hoge Raad (Civiele kamer) 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3634, ECLI:NL:PHR:2015:2086, Mr. J.N. Stamhuis

Medezeggenschapsrecht

27. Instelling rijksbrede OR toegestaan; zetelverdeling niet representatief Annotatie bij Hof Den Haag 12 januari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:17, Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

28. Verplichting verweer tegen ontslag van de zieke werknemer Annotatie bij Rechtbank Overijssel 23 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5771, Prof. dr. W.L. Roozendaal

Europees recht

29.Impliceert afschrikwekkende werking van een schadevergoeding wegens discriminerend ontslag ook de mogelijkheid van een punitieve sanctie? Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 17 december 2015, ECLI:EU:C:2015:831, ECLI:EU:C:2015:534, (Arjona Camacho) Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

BOEKEN

30. De arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat. Een beschrijving, analyse en waardering van de belangrijkste wijzigingen in het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel tussen 1980 en 2010, A.F. Rommelse, Prof. dr. W.L. Roozendaal