COLUMN

22. "Minder, minder, minder"? Over verlaging van beloningen en zo
Prof. mr. R.A.A. Duk
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

23. Decentralisatie en proliferatie: de cao onder druk?
Mr. J.L.A. Helmer & Prof. dr. A.Ph.C.M. Jaspers
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

24. De scholingsplicht van de werkgever
Mr. D.J.B. de Wolff
Klik hier voor de samenvatting

25. De vernieuwde ABU-cao per 2015 in relatie tot de Wwz. Op weg naar één uitzend-cao?
Mr. dr. W.G.M. Plessen
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

26. Kroniek Pensioenrecht 2014
Prof. mr. drs. M. Heemskerk

ACTUEEL

Arbeidsrecht

27. Art. 223 Rv van overeenkomstige toepassing op verzoekschriftprocedures
Annotatie bij Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, ECLI:NL:PHR:2014:2278
Mr. O. van der Kind

28. Ingeleende werknemer niet gelijk te stellen aan in dienst zijnde werknemer voor het nemen van regres
Annotatie bij Hoge Raad 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3461, ECLI:NL:PHR:2014:1769
Mr. M.S.A. Vegter

Medezeggenschapsrecht

29. Afwijzing ontbindingsverzoek vanwege verband met or-lidmaatschap. Hoe zal toetsing onder de WWZ gaan plaatsvinden? 
Annotatie bij Rechtbank Den Haag 16 december 2014, 3545039 RP VERZ 14-50660
Mr. L.C.J. Sprengers
Klik hier voor de complete annotatie

Socialezekerheidsrecht

30. Verkorting van de loonsanctie
Annotatie bij CRvB 3 september 2014, 13-356 Wia, ECLI:NL:CRVB:2014:3159
Mr. P.S. Fluit

Europees recht

31. Om in aanmerking te komen voor een uitkering voor levensonderhoud, moet voldaan zijn aan de verblijfsvoorwaarden van de Burgerschapsrichtlijn 2004/38
Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 11 november 2014, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, ECLI:EU:C:2014:470
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

32.  Bespreking van ‘ Doorwerken als AOW'er. Welke belemmeringen zijn er en hoe kunnen deze worden weggenomen?’, van M.J. Bel
Mr. H.W.M.A. Staal